ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ · ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10 Ομηρικοί Μελάνθιοι και 2 Μήτσοι

χ Οδυσσείας ὣς ἄρ’ ἔφη, καὶ πεῖσμα νεὸς κυανοπρῴροιο κίονος ἐξάψας μεγάλης περίβαλλε θόλοιο, ὑψόσ’ ἐπεντανύσας, μή τις ποσὶν οὖδας ἵκοιτο. Έτσι είπε και σχοινί χοντρό γαλαζόπλωρου πλοίου  έριξε  σε κίονα ψηλά… Η κλωνοποίηση  του μικρού Μήτσου Από τις 50 δούλες του παλατιού, οι 12  συνεργαζόταν με τους Μνηστήρες, ο Μελάνθιος και  η Μελάνθη. Πόσοι… Continue reading 10 Ομηρικοί Μελάνθιοι και 2 Μήτσοι