ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματικές αναθεωρήσεις

Στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου η σημερινή κυβέρνηση έχει καλέσει το λαό στην διαδικτυακή αγορά του δήμου σε συζήτηση  με το παρακάτω  χρονοδιάγραμμα. (2)

Η σύνθεση της επιτροπής είναι ευάλωτη σε κάθε καλοπροαίρετη κριτική και μόνο το γεγονός πως , μόνο μια γυναίκα, σε 10 μέλη,  (3) αφοσιωμένη ακόλουθος του κυβερνώντος κόμματος με μειοψηφία, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και αντίκεινται στην  «πολιτική ορθότητα»  της   «αριστερής » ιδεολογίας του, που την θυμάται , όπως και η  θεούσα  αντιρατσίστρια  εκκλησία, όποτε και  όπως το βολεύει.

Ας δούμε λοιπόν το ερωτηματολόγιο (4)  με συνέπεια στη αριστοτελική ρήση:

«Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας»

συμπληρώνοντας πως πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ευθύνη υπουργών , αλλά και πολιτών, όχι υπηκόων,  κομματικών δουλικών και δούλων του θεού, αλλά, ΠΟΛΙΤΩΝ,  για να δικαιούνται να ονομάζονται έτσι.

Αστραία©©

Advertisements